Altan i Kvarnsveden

En enkel men tidlös design på denna altan. Räcket har vi gjort med
stående ribbor Inramade av över- och underliggare samt en rundad
handledare.