Inglasad veranda

Den här inglasade verandan / utbyggnaden är gjord ovanpå markskruv.
Markskruven skruvas ner med vår maskin som klarar upp till 120 cm långa skruvar.
Vi bytte även tak på bostaden, till betongpannor.